Motto pentru zile cu ape mari și necazuri multe

„Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca;” (Isaia 43:2)

1. Dumnezeu îngăduie orice necaz, El nu este luat prin surprindere și ochiului Său nu-i scapă nimic.

2. Necazurile sunt necesare creșterii noastre spirituale la statutul de om mare în ochii lui Dumnezeu. Fără necaz, creșterea este imposibilă.

Botaniștii au observat că plantele cunosc cea mai mare dezvoltare pe timp de furtună. Tocmai cînd vine grozăvia acestea își întind cel mai tare rădăcinile în pămînt și se fixează mai bine, solid.

3. Necazul aduce sfințenie

„Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii.” (Evrei 12:7)

4. Necazul aduce putere

Dumnezeu folosește durere pentru ca să genereze putere.

„Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” (2 Corinteni 12:9)

5. Necazul aduce roadă (Ioan 15)

Domnul Isus Cristos spune că El a venit în lumea nostră ca noi să avem viață, și nu orice fel de viață ci una din belșug! Ce alt belșug ți-ai putea dori decît prezența și apropierea lui Dumnezeu în viața ta? Belșugul și roada se găsesc în apropierea Domnului, a Vierului. Vierul nu este niciodată mai aproape de viță decît atunci cînd o curăță. Viața noastră nu cunoaște niciodată o dezvoltare mai mare, o roadă mai dulce și un belșug mai neîncăpător pentru visteriile noastre decît atunci cînd, în necaz, Domnul este aproape de noi și ne sculptează caracterul.

„Cei ce navigheză pe ape mici şi prin golfuri puţin adânci ştiu prea puţine despre Dumnezeul furtunilor; însă cei ce „au de lucru în ape mari” văd „minunile Lui din adâncuri”. În mijlocul talazurilor uriaşe din Atlanticul amărăciunii, sărăciei, ispitei şi ocărilor, aflăm care este puterea Lui, pentru că simţim puţinătatea omului.” (Charles Spurgeon)