Un Levitic plictisitor?

Citesc zilele acestea cartea Leviticul. Recunosc că e cam plictisitoare de felul ei, e cartea în care cei mai mulţi se împotmolesc atunci cînd ajung la ea cu cititul Bibliei la rînd. Cineva spunea că cele mai citite cărţi din Biblie sînt Geneza şi Exodul deoarece cînd ajungi în Levitic te pierzi şi iar o iei de la început.

Am hotărît să trec biruitor prin Levitic şi să şi învăţ ceva. Am învăţat că această carte, pe lînga cele ce învaţă în ea, ce scrie efectiv, mai învaţă cel puţin două lucruri frumoase, sau chiar trei îmi pare mie.

1. Dacă te întrebi de ce toate rînduielile cu privire la popor şi cu privire la jertfe sînt redate cu atîta minuţiozitate, este posibil să-ţi dai seama că Leviticul mărturiseşte despre un Dumnezeu al ordinii. Da, Dumnezeu iubeşte ordinea, rînduiala şi redarea exactă. Dumnezeu face ordine pe oriunde Îşi lasă amprenta: în ceruri, în natură, în Biserică, în inima ta, dacă-I dai voie. Sînt înclinat să cred că a fi prea împrăştiat şi dezordonat este un lucru ce nu aduce cinste deloc Dumnezeului pe care-L slujeşti. Acum te întreb pe tine, ce crezi în privinţa acestui lucru?

2. Leviticul este o carte care îţi pune răbdarea la încercare, şi chiar îndelunga răbdare – încearcă să citeşti cuvînt cu cuvînt 10 capitole consecutiv şi s-ar putea să-mi dai dreptate. Dacă stai rău cu răbdarea, poate cititul aceste cărţi pe parcursul unei zile poate fi un exerciţiu bunicer, avînd în vedere că este Cuvîntul Domnului. Bine, acum asta depinde şi de la om la om, însă pentru mine este o încercare adevărată de fiecare dată cînd citesc această carte.

3 seamănă cu 2. Leviticul este o carte care te învaţă cum să fie ea citită: cu răbdare, pentru că poţi descoperi lucruri interesante (şi chiar amuzante, pentru mine) printre rîndurile ei.

Să recapitulăm: un Dumnezeu al ordinii şi al răbdării (cum altfel să fi fost decît răbdător cu lumea aceasta care Îl dispreţuieşte total, cu păcătoşi ca mine, atunci cînd compari cu cîtă cinste I se cuvine…)

Un Levitic plictisitor?